Fire medlemmer har gjennomført HKs Tillitsvalgtskolering Trinn III i september 2010.

De fire er:

  • Dordi Formoe
  • Marit Jørgenrud
  • Thore Myhrvold
  • Jan Grenaker