De som i høst ønsker å starte på fagbrevkurs, IKT-kurs eller andre yrkesrelaterte kurs, kan søke om støtte til dette via HKs Utdanningsfond.  Søknadsfristen er 15. oktober 2011. 

Retningslinjer og søknadsskjema finnes på HKs hjemmeside www.handelogkontor.no