Våre krav til Finans Norge er overlevert og kravene er samardnet innen LO-familien. Reelle forhandlinger starter opp i uke 18.

Det er værrt et eget møte i DNB om streikeberedskap (normalt før alle forhandlinger)

Lømmskravet er fortsatt mest mulig fordelt sentralt til lavere og midlere inntekter. Vi vil ha forhandlingsrett på lokale potter som sikrerer en mer rettferdig fordeling.