Fristen for å si JA eller NEI til årets lønnsoppgjør er satt til 18. mai 2012. 

HK Finans anbefaler medlemmene å stemme JA til oppgjøret ved uravstemningen.