Vi aksepterer ikke lenger å bli forskjellsbehandlet av Finans Norge

Vi har tatt ut alle våre medlemmer med tariffavtale i streik fra torsdag 31.5.18.

Vi er ikke kjent med hva som kommer til å skje videre mellom partene. Det kan være uformelle møter som vi ikke kjenner til.

Streiken fortsetter videre, så følg med på sosiale medier om veien videre.

Streikeviljen er stor blant våre medlemmer i LO Finans og vi har stor støtte fra hele LO og Handel og Kontor. 

Vi får støtte erklæringer fra andre Forbund, bedrifter og ansatte i hele landet.

Spørsmål rettes til din lokale tillitsvalgt eller til streik@hkinorge.no

Ønsker alle våre medlemmer en riktig god helg.

http://hk-nytt.no/nyheter/ansatte-i-if-skadeforsikring-far-ikke-tariffavtale—–finans-norge-vil-frata-oss-retten-til-a-bli-hort-6.40.549419.a72ab4360d