I disse dager er det mange spørsmål rundt autorisasjonsordningen som gjennomføres blant rådgiverne i Bank 1 Oslo AS.

HK Finans Bank 1 har fått flere henvendelser fra medlemmene om at tilretteleggingen rundt autorisasjonsordningen praktiseres ulikt i de forskjellige lokalbankene/avdelingene. Klubben har derfor i brev av 8. april 2010 tatt initiativ til et møte med ledelsen for å diskutere autorisasjonsordningen, der lesetid/overtid, kompensasjon ved bestått prøve og konsekvenser for de som ikke består settes på dagsorden. Møtet med ledelsen vil finne sted i løpet av april 2010.

Besøk i lokalbankene 

Styret i HK Finans Bank 1 har satt seg som mål å besøke alle lokalbanker og avdelinger i Bank 1 Oslo AS fire ganger pr år. Dette gjøres som et ledd i å få bedre kjennskap til hva som rører seg på lokalplanet i banken, og som et ledd i at klubben ønsker å tilknytte seg flere medlemmer. Før påske ble det utdelt Kvikklunsj og appelsin til bankens ansatte i Hammersborggata, og etter påske har flere lokalbanker fått besøk av klubbens leder og sekretær med medbrakt godis.

Nye LOfavør-forsikringer

Mandag 3. mai 2010 lanseres nye LOfavør-forsikringer. Denne gangen er det LOfavør Fritidsbåt, LOfavør Motorsykkel, LOfavør Campingvogn/tilhenger og LOfavør Moped som innlemmes i LOfavør-familien.

Og husk: Det er lavere egenandeler på alle LOfavør-forsikringer. Dermed blir det enda mer lønnsomt å være medlem av HK Finans Bank 1.

Blir vi 220 i løpet av 2010 ?

HK Finans Bank 1 organiserer i dag ca 185 av 265 medarbeidere i Bank 1 Oslo AS. Klubben har satt seg som mål å ha 220 medlemmer i løpet av 2010, og planlegger å gjøre seg mye mer synlig på lokalplanet enn hva tilfellet var tidligere. Det vanker selvsagt premier til de som verver nye medlemmer til HK Finans Bank 1.

Årets verver 2009

På årsmøtet til HK Finans ble Tom Windvik fra Bank1 Oslo AS hyllet som årets verver 2009 med 8 nye medlemmer. Tom Windvik jobber til daglig i Område Fagbevegelse og har nok større erfaring med slikt arbeid enn de fleste andre i banken. Tom Windvik blir ansett som vervegeneral i HK Finans Bank 1 også for 2010, men ryktene sier at flere vil ta opp kampen med ham om dette.

Leie leiligheten til HK Finans på Cran Canaria?

Leiligheten på Gran Canaria skal tildeles medlemmene av HK Finans fra og med uke 26 tom 51. Send søknad på mail med informasjon om hvilken uke dere ønsker til tomm.fjaervoll@sparebank1.no. Søknadsfristen er 1. mai 2010. Kunngjøring av trekning finner sted i uke 18.