Det ble ingen avklaring i mellomoppgjøret mellom FA og LO Finans på møtet med Riksmeglingsmannen tirsdag 31. mai 2011. 

Mellomoppgjøret er nå i en sonderingsfase før neste møte mellom partene mandag 6. juni 2011.

Som de fleste vet er det brudd i forhandlingene, og dersom partene ikke blir enige, vil en eventuell streik i finansbransjen være en realitet fra arbeidstidens start tirsdag 7. juni 2011.

Les mer:  

 http://www.aktuell.no/posthornet/lofinans/article5623917.ece

og

https://www.handelogkontor.no/portal/page/portal/hk/nyhet?displaypage=TRUE&element_id=6244034