LOs forhandlingsdelegasjon er lettet og glad for at konflikten ble unngått, etter at partene på overtid godtok riksmeklingsmannens forslag til løsning.

Partene er enige om følgende generelle tillegg:

  • Ltr 1 til 37 får et tillegg på kr 5.400 pr trinn.
  • Ltr 38 til 76 får et tillegg på 1,45 prosent.

– Dette er et resultat vi er relativt fornøyd med og som sikrer at de lavtlønte i finansnæringen får et godt tillegg. Likevel kunne vi ønsket oss en profil mer inntrettet på likelønn generelt, sier LOs forhandlingsleder Dagfinn Lund.

– I tillegg har vi oppnådd å få satt fokus på kompensasjon for kompetanseutvikling som er pålagt av arbeidsgiver, men dette arbeidet må sluttføres i den enkelte bedrift, sier Lund.