Det ble ingen streik for frontfagene i industrien denne gangen.  Det kom nemlig til enighet mellom partene tidlig på morgenen søndag 15. april 2012. Lønnsforhandlingene for frontfagene setter vanligvis standarden for årets øvrige oppgjør.

Dermed blir det ingen streik blant 29.000 industriarbeidere i ca 800 bedrifter.

I den endelige avtalen ligger et generelt tillegg på kr 1,25 pr time, samt 14 dagers fødselspermisjon for fedre.

Riksmekler Kari Gjesteby er fornøyd med avtalen, men opplyser at det ble forhandlet i mer enn tre timer på overtid for å sikre et symboltillegg på 25 øre, som tilslutt ble godtatt.