Etter påtrykk fra HK Finans er det nå bestemt at Behandlingsforsikring uten fysioterapi innføres for ansatte i Bank1 Oslo Akershus AS og Sparebank1 Gruppen.

Lederne er allerede informert om saken, men det er meningen at de ansatte først skal informeres om dette på Jubileumsfesten 11/11-2011.

Dersom du blir syk vil Behandlingsforsikringen sette deg i kontakt med en sykepleier som vil hjelpe deg gjennom sykeprosessen.  Du vil få spesialistlege innen 10 virkedager og medisinsk og kirurgisk sykehusbehandling innen 20 virkedager.  Behandlingsforsikringen inneholder også rehabilitering og møte med psykolog innen 5 virkedager.  I krisetilfeller vil du få kontakt med psykolog innen 24 timer.  Det skal ikke være egenandeler ved bruk av Behandlingsforsikringen. Hvis du får en henvisning fra lege, ringer du 02300 og prosessen er i gang.

Innføringen av Behandlingsforsikring innebærer også at ektefelleerstatningen i gruppelivsforsikringen i de to selskapene forhøyes fra 16G til 30G.   Den ansattes del av gruppelivsforsikringen reduseres fra 40G til 30G fra samme tidspunkt.