Årsmøtet i HK Finans Bank 1 finner sted tirsdag 25. januar 2011 kl 16.30 i Auditoriet/H2/2.etg.

Det serveres mat fra kl 16.00.

Agenda:

  1. Konstituering
  2. Årsberetning
  3. Regnskap
  4. Revisors beretning
  5. Vedtektsendringer
  6. Innkomne forslag
  7. Valg

Forslag som skal behandles av årsmøtet må være innkommet styret innen 4. januar 2011.

Vel møtt !