FALO har vært med i hele prosessen, endringen medfører ingen nedbemanning. Utfordringen blir å gi Postbank-kundene en egen identitet eller et konsept som ivaretar kundeforholdet til banken. Kontakt eventuelt kretskontoret hvis dere har spørsmål.