Dersom du har gjennomført trinn II i HKs tillitsvalgtskolering, vil neste trinn i skoleringen, Trinn III, bli satt opp i tidsrommet 29. august til 2. september 2011.

HKs tillitsvalgtskolering Trinn III, er en videreføring av Trinn II, og vektlegger temaene forhandlinger, økonomi, kommunikasjon og verving.  Deltakerne får trening i forberedelser til og gjennomføring av lokale forhandlinger, hvor det også blir foretatt bedriftsmessige vurderinger.  Kommunikasjonsferdigheter trenes ved gjennomføring av øvelser, enten i vervesituasjon og/eller i forhandlinger.  Ideologisk bevissgjøring er også en del av dette kurset.

Kurset gjennomføres på Rica Parken Hotel i Ålesund.   Oppstart 29. august 2011 kl 13.00 og avslutning 2. september kl 13.30.

Nærmere opplysninger om kurset, skjema for tapt arbeidsfortjeneste, bestilling av billetter til/fra Ålesund vil du få tilsendt etter at påmeldingsfristen er ute.

Din påmelding til Trinn III gjøres til Laila Halvorsen, lah@handelogkontor.no eller Tonje Ness tjn@handelogkontor.no

PÅMELDINGSFRISTEN ER 1. AUGUST 2011.