HK i Norge inviterer til kurs HKs tillitsvalgtskolering trinn 1, grunnleggende tillitsvalgtsarbeid for tillitsvalgte i landsomfattende avdelinger. 

Sted:           Sanner Hotel, Gran på Hadeland

Dato:           13. – 15. februar  2017

Tidspunkt:   13. febr. kl. 11.00 – 15. febr kl. 15.00

Trinn 1 omhandler HKs organisasjon, lover i arbeidslivet, avtaleverket, herunder hovedavtale, overenskomst og særavtale. Arbeidstvistloven i forbindelse med opprettelse/revisjon av tariffavtale. Tillitsvalgtrollen – holdninger. Forhandlingsmøte og protokollskriving. Trinn 1 er et 21 timers kurs.

Handel og Kontor dekker som vanlig kostnader i forbindelse med reise og opphold, og tapt arbeidsfortjeneste for dem som blir trukket i lønn.

Påmelding

Frist for påmelding til kurset er 20. januar 2017. Påmelding kan gjøres vi HKs nettsider/kurs-aktiviteter,
http://www.hkinfo.no/kalender (logg deg inn på min side og meld deg på) eller på . e-post: kurs@handelogkontor.no

Nærmere opplysninger om kurset, bestilling av billetter og reisen til og fra Gardermoen/Gran vil du få tilsendt etter at påmeldingsfristen er ute.

Med hilsen

Handel og Kontor i Norge

Avd. for informasjon, organisasjon og samfunnskontakt

 

 

Laila Kr. Halvorsen/s.

studiesekretær