Dette er et tilbud til tillitsvalgte som har gjennomført trinn I fra tidligere.

HK’s Tillitsvalgtskolering Trinn II er satt opp i tidsrommet 6. – 10. juni 2011 på Quality Hotel & Resort Sarpsborg.

På kurset vil vi gå dypere inn i hva som er den tillitsvalgtes oppgaver og hvordan du kan bruke lov- og avtaleverk som redskap på din arbeidsplass.  Videre får du kjennskap til saksbehandling i forhold til arbeidsgiver og gjennomføring av enkle forhandlinger.  Betydningen av å være fagorganisert og hvordan du kan bidra til å få flere medlemmer er også tema på dette kurset.

Også i dette kurset legger vi opp til at deltakerne kan ta opp aktuelle problemstillinger fra sin arbeidsplass.

Påmelding skjer til Tonje J Ness på e-post tjn@handelogkontor.no og påmeldingsfristen er 6. mai 2011.