Medlemmene i finanssektoren har sagt ja til forhandlingsresultatet i lønnsoppgjøret 2010 mellom HK/LO og Finansnæringens Arbeidsgiverforening.

Uravstemmingsresultatet viste at 83,71 prosent av medlemmene stemte JA til forhandlingsresultatet, mens16,29 prosent stemte NEI.

Deltakelsesprosenten var bare på 22,6 prosent, noe som viser svært lite engasjement rundt uravstemningen. Uravstemningensresultatet måtte på grunn av lav deltakelsesprosent inn til LO før godkjenning.