Rettferdig omstilling til grønnere jobber” var tittelen på LOs seminar i København. Her presenterte LO-leder Roar Flåthen aktuelle tiltak innenfor industri, kraftforsyning, transport og husholdninger.Det er første gang at så mange statsledere er samlet for å diskutere klimaendringene. Det er også verdt å merke seg at samtlige er enige om hva problemet er, og at det kreves felles innsats og globale løsninger. 2 graders målet er endelig kommet på plass. Det er et stort og viktig skritt på veien.

Rettferdig omstilling
– LO er fornøyd med at fagbevegelsen nå har fått bred støtte fra alle grupper land til å inkludere begrepet ”just transition”, rettferdig omstilling for arbeidslivet, i den teksten det skal jobbes videre med fram mot en juridisk bindende avtale. Vi håper at denne avtalen kan signeres så raskt som mulig, og senest på COP16 i Mexico i november neste år.

Teknologioverføring
Det er nå enighet om å opprette en egen teknologimekanisme under klimakonvensjonen. Denne mekanismen skal ivareta utvikling og overføring av teknologi, slik at utviklingslandene skal kunne håndtere klimaendringer, samt delta i utslippsreduserende tiltak.
– Dette er langt på vei i tråd med det LO tidligere har foreslått, og vi vil selvsagt følge opp det initiativet i det videre arbeidet, sier Flåthen.

Ros til delegasjonen
Norge og den norske forhandlingsdelegasjonen har lagt ned et godt stykke arbeid i København, og fortjener ros for innsatsen, sier Roar Flåthen. LO er særlig fornøyd med at Norge har bidratt til å få rettferdig omstilling og anstendig arbeid inn i teksten. Videre er Norges og Mexicos felles konstruktive finansieringsforslag er et godt bidrag på veien videre.
LO skal fortsette å prioritere klimaarbeidet, og vil sammen med internasjonal fagbevegelse delta i arbeidet med å komme i mål med en juridisk bindende avtale.