LO er fornøyd med at fagbevegelsen nå har fått bred støtte fra alle grupper land til å inkludere begrepet ”just transition”, rettferdig omstilling for arbeidslivet, i den teksten det skal jobbes videre med fram mot en juridisk bindende avtale. Vi håper at denne avtalen kan signeres så raskt som mulig, og senest på COP16 i Mexico i november neste år.