Buskerud Vestfold

Styret: 

 

Mari Fonn – leder
Telefon 480 38 671
Epost mari.fonn@s1bv.no

Lisbet Horgen – nestleder
Telefon 975 74 345
E-post lisbet.horgen@s1bv.no

Øystein Holme Kongsgård – styremedlem
Telefon 33 48 36 49
E-post oystein.kongsgaard@s1bv.no

Christina Eriksen – styremedlem
Telefon 33 48 36 42
E-post christina.eriksen@s1bv.no