Sparebanken Vest

Styret:

  Bjørn Reidar Matland – leder
Telefon 481 12 277
E-post bjorn.matland@spv.no
 Jostein-Lid2  

Jostein Lid – nestleder
Telefon 952 65 927
E-post jostein.lid@spv.no

Bente Tveranger – sekretær
Telefon 988 60 021
E-post bente.tveranger@spv.no
Egil Aarseth - Vest Egil Aarseth – kasserer
Telefon 948 36 794
E-post egil.aarseth@spv.no
Arvid Eriksen - Vest  Arvid Eriksen – styremedlem
Telefon 902 03 694
E-post arvid.eriksen@spv.no
Marian Bognø  Marian Bognø – varamedlem
Telefon 55 21 70 75 
E-post marian.bogno@spv.no
Hege Iversen - Vest  Hege Iversen – varamedlem
Telefon
E-post  hege.iversen@spv.no