Telemark

Styret:

Bente Larsen – leder
Telefon 992 69 415
E-post bente.larsen@sb1telemark.no
Heidi Bjørnland Thuve – sekretær
Telefon 970 17 552
E-post heidi.thuve@sb1telemark.no
Heidi Christensen – kasserer
Telefon  954 55 341
E-post  heidi.christensen@sb1telemark.no
Lars Gunnar Løvskeid – styremedlem
Telefon 901 70 462
E-post lars.gunnar.loevskeid@sb1telemark.no