Styret:

Bente Larsen – leder
Telefon 992 69 415
E-post bente.larsen@sb1telemark.no
Heidi Bjørnland – kasserer
Telefon 970 17 552
E-post heidi.bjorland@sb1telemark.no
Liv Katrine Borge – sekretær
Telefon 996 31 446
E-post  liv.katrine.borge@sb1telemark.no
Thor Erik Innleggen – styremedlem

Telefon 975 10 396

E-post thor.erik.innleggen@sb1telemark.no