Telemark

Styret:

  Bente Larsen – leder
Telefon 992 69 415
E-post bente.larsen@sb1telemark.no
  Heidi Bjørnland Thuve – sekretær
Telefon 970 17 552
E-post heidi.thuve@sb1telemark.no
  Heidi Christensen – kasserer
Telefon  954 55 341
E-post  heidi.christensen@sb1telemark.no
  Stian Parkstad – styremedlem

Telefon 913 85 881

E-post stian.parkstad@sb1telemark.no