Klubbkontoret til HK Finans Bank 1 flytter til 7. etasje i Youngstorget 5.

Klubbkontoret til HK Finans Bank 1 er på flyttefot, og flytter til erværdige Youngstorget 5.  Klubben har fått nytt kontor i 7. etasje, i samme etasje som Depot. 

Nytt internpostnummer blir 424.

Klubben  ønsker medlemmene velkommen til besøk hos oss, og klubbleder Dordi Formoe vil være på plass på nytt kontor fra mandag 27. august 2012.