Det har lykkes styret i HK Finans Bank 1 å få frikjøpt klubbleder Dordi Formoe på heltid. Klubbleder kan treffes på mobiltelefon 481 03 360.