Knut Bekkevold ble gjenvalgt som leder i HK Finans Avd 8 på foreningens årsmøte på Hamar  29. Februar 2012. Arbeidsutvalget i HK Finans Avd 8 ble fortsatt det samme som foregående år, siden også foreningens kasserer Ole Salomonsen ble gjenvalgt for 2 nye år.  Nestleder Vigdis Rekdahl, sekretær Elin Struperud og webansvarlig Jan Grenaker var ikke på valg denne gangen.

Det øvrige styret består av lederne av de lokale foreningene i Sparebank1, Sparebanken Vest og Western Union International Bank.