Knut Bekkevold fra LO Finans ble gjenvalgt som leder av SLA da sammenslutningen gjennomførte sin årskonferanse på Olavsgaard Hotell i Skedsmo denne uken.  Det ble også gjenvalg for styremedlem Vigdis Rekdal, varamedlem Tor Ege og vara ungdomsrepresentant Roshna Westad, alle fra LO Finans.  SLA er en forkortelse av Sammenslutningen av Landsomfattende Avdelinger i HK, og blir ofte betegnet som «den åttende regionen» i forbundet.  Styret i SLA fikk følgende sammensetning:

Leder:  Knut Bekkevold – LO Finans
Nestleder: Lasse Hansen –  Vin- og Brennevinsfunksjonærenes Forening
Sekretær:  Heidi Reistad – Fagforeningen for Luftfart og Reiseliv
Styremedlem:  Knut Eriksen – Fiskarorganisasjonenes Funksjonærforening
Styremedlem:  Vigdis Rekdal – LO Finans
Styremedlem:  Turid Sundsetvik – Vin- og Brennevinsfunksjonærenes Forening
Styremedlem:  Roy Jonskås – Fagforeningen for Luftfart og Reiseliv
Styremedlem:  Randi Eikevik – Fiskarorganisasjonenes Funksjonærforening
Ungdomsrepresentant:  Petter Andreas Hammer – Vin- og Brennevinsfunksjonærenes Forening
Varamedlem:  Tor Ege – LO Finans 
Varamedlem:  Linda Midthjell – Vin- og Brennevinsfunksjonærenes Forening
Varamedlem:  Jeanette Pedersen – Fagforeningen for Luftfart og Reiseliv
Varamedlem:  Sigbjørn Hansen – Fiskarorganisasjonenes Funksjonærforening
Varaungdomsrepresentant:  Roshna Westad – LO Finans

Knut Bekkevold representerer SLA i forbundsstyret i Handel og Kontor i Norge.