På et møte i slutten av forrige uke varslet Knut Bekkevold sine nærmeste tillitsvalgte om at han vil gå av som hovedtillitsvalgt i LO Finans Sparebank1 Gruppen på førstkommende årsmøte.

Knut Bekkevold vil imidlertid fortsette videre som leder av LO Finans HK og som leder i SLA. 

Bekkevold vil fortsatt bli med i styret i LO Finans Sparebank1 Gruppen en periode fremover, men vil da i hovedsak drive med kompetanseoverføring og verving av nye medlemmer.