Kollektiv overskuddsdeling er et viktig signal rundt kundefokus og ett konserntankegangen. FALO har hele tiden ønsket å øke denne overskuddsdelingen for å forsterke fellestankegangen. Kunden blir ikke fornøyd uten at alle ledd fungerer, enten du sitter i skranken eller er i produksjon.