Utveksling av krav skjer 27.oktober. Deretter starter forhandlingene. Våre krav blir behandlet av Selskapsstyret 15.oktober. Har du synspunkter så send oss en mail til kretskontoret.

Det kommer også en artikkel på nettsiden til LO Media i nærmeste framtid.