Vi nærmer oss endelige forhandlinger. Neste uke ligger  et avtaleutkast på bordet.