LO Finans har overlevert sine krav til ledelsen ved HR den 27.10.2014. Ledelsens krav er overlevert oss. Forhandlingene begynner i slutten av november måned. Fra LO Finans stiller Viktor Sæther og Astrid Waaler.