Ledelsen i DNB har sagt opp konsernavtalen i DNB. Avtalen skal reforhandles i løpet av høsten.

Det kan bli en utfordrende oppgave for partene. I det sentrale oppgjøret med Finans Norge har LO tatt opp forhandlinger om bruk av måleverktøy i næringen.

Arbeidstidsbestemmelser, bruk av måleverktøy, lønn og godtgjørelser for ubekem arbeidstid er sentrale emner fra LO Finans.

Forhandlingene for LO Finans ledes av kretsleder, Viktor Sæther.