Lønnsjustering ny felles normeringssystem

Normeringsrammene har blitt justert opp, ca 300 ansatte vi få en lønnsjustering på april-lønnen.

Lønnsjustering for finansrådgivere pr 1.7.2012

Avlønning av finansrådgivere økes til laveste lønnstrinn 36. Dette blir justert opp med virkning fra 1.7.2012.

Medarbeider og tilbakemeldingssamtale

Lønnssamtalen skal heretter inngå i medarbeidersamtalen.

Dette er noen justeringer som følge av ny felles konsernavtale. Jf tidligere kommentarer til resultatet av forhandlingene. Noen krav ble løst, andre krav må vi jobbe videre med og løse over tid. Det er viktig med parallelle forhandlinger, det er sunt med konkurranse og alternative løsninger. Forhandlingsrett på lokal lønnsdannelse er det fortsatt bare LO Finans som har som en viktig kampsak. Kanskje noen andre kommer etter?