Konsernavtalen i DNB er sagt opp og forhandlingene bør være ferdig innen avtalens utløp 30.november. Blir partene ikke enig løper den gamle avtalen inntil videre. LO Finans har egen konsernavtale og fører selvstendige forhandlinger som andre parter. Fokus fra oss vil være å videreføre ansattes rettigheter og skjerme arbeidstidsbestemmelsene. Bruk av måleverktøy skal utredes i et eget prosjekt melllom LO og Finans Norge. Det blir med andre ord en krevende høst.