De er nødvendige, men krevende for de ansatte som blir berørt. Karusellen kan gå vel fort enkelte ganger. Nedtak av årsverk kommer fortere enn reduksjonen av oppgaver. Nøkkelen til fortsatt suksess er et tett samarbeid mellom ledere og ansatte. Gode ledere kan motivere og støtte ansatte til å tro på en framtid i banken.