Kommer ut med våre krav etter hvert som forhandlingene begynner. Vårt grunnlag er alltid kollektive løsninger som gir et likt utgangspunkt for alle ansatte. Det gjelder spesielt normeringsrammer, arbeidstidsbestemmeleser med tilhørende kompensasjon. Etterutdanning er et sentralt tema etter forhandlingene med FA i våres.