Ledelsen i de to foreningene HK Finans avdeling 8 og LO Finans Postkom møttes i uke 3 på Hamar for å diskutere kravene til ny Sentralavtale. 

Kravene fra LO Finans skal først godkjennes av Handel og Kontor i Norge, for deretter å bli oversendt Finansnæringens Arbeidsgiverforening innen 31. mars 2012.

LO Finans ønsker å få til en avtale som går på kompensasjon for medlemmer som har bestått autorisasjonen for finansielle rådgivere.  Flere banker har allerede denne kompensasjonen gjennom sine respektive bedriftsavtaler, men LO Finans mener det er viktig at disse ordningene blir å finne i Sentralavtalen for fremtida.

I tillegg ønsker LO Finans å gjøre det dyrt for bankene å utvide åpningstidene utover dagens ordning.  Spesielt arbeid på lørdager og søndager skal bli en dyr affære, sier leder i HK Finans avdeling 8, Knut Bekkevold i en kommentar.