Det har i de siste dagene kommet motstridende meldinger i pressen om hva Finansforbundet egentlig krevde under hovedavtaleforhandlingene med Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) ved bruddet 30. januar.  I pressen har det fremkommet at FA og Finansforbundets nestleder Pål Adrian Hellmann har ulike oppfatninger av saken. Finansforbundets leder Jorunn Berland har foreløpig ikke kommentert dette offentlig.

Som de fleste sikkert vet kjører LO Finans og Finansforbundet parallelle forhandlinger med FA under hovedavtaleforhandlingene.  Forhandlingene for begge arbeidstakerorganisasjonene ble brutt 30. januar 2012.  LO Finans hadde reell forhandlingsrett som krav i forhandlingene, men det har vært noe mer uklart om Finansforbundet hadde reell forhandlingsrett i sine krav.  På nettsidene til FA fastslås det imidlertid at akkurat dette kravet var en av grunnene til at hovedavtaleforhandlingene ble brutt. 

Om det skulle vise seg at Finansforbundet nå vil støtte kravet fra LO Finans om reell forhandlingsrett, vil dette åpne for en historisk mulighet.  Lokal forhandlingsrett er nemlig et gammelt krav i LO Finans, men uten drahjelp fra Finansforbundet vil det være svært vanskelig å få gjennomslag for dette. 

Bruddet som har oppstått mellom FA og arbeidstakerorganisasjonene åpner for en mulighet til å stille makt bak kravene om lokal forhandlingsrett ved tariffoppgjøret til våren. LO Finans og Finansforbundet kunne på sin side nemlig ikke godta kravet fra FA om å utvide antallet finansansatte som kan unntas fra en eventuell konflikt fra 2 til 7 prosent. 

LO Finans ønsker derfor Finansforbundet velkommen på laget i denne saken.

Les hva aktuell.no skriver om saken her.

Les hva Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) skriver her.