Pensjon2Representantskapet i Handel og Kontor i Norge krever at pensjon skal inn i tariffavtalene, slik at arbeidstakerne kan få medbestemmelse på ordningene.  Pensjon vil dermed bli den viktigste saken for forbundet under vårens tariffoppgjør.  Representantene fra LO Finans støttet forslaget.

I mange bransjer har det blitt normalt at innbetalingene til pensjon ligger på minimumssatsene.  Dette var ikke pensjonsreformens hensikt og viser at det er nødvendig at arbeidstakerne har medbetemmelsesrett på ordningene.  Slik situasjonen er i dag må mange tegne egne private pensjonsavtaler for å kunne få en pensjon til å leve av.  Handel og Kontor i Norge frykter at konsekvensen blir en privatisering og individualisering av folks pensjon. 

Les HKs tariffpolitiske uttalelse her.

Se hva FriFagbevegelse skriver om saken her.