Etter Questback-undersøkelsen som ble foretatt i HK Finans for et par uker siden, har det fremkommet mange spørsmål om forskjellen mellom kronetillegg og prosenttillegg.  Nedenfor vil vi gjøre et forsøk på å forklare forskjellen.  En nærmere presentasjon av Questback-undersøkelsen vil komme når svarene er ferdig analysert. 

KRONETILLEGG = Et kronetillegg er et lønnstillegg i kroner på hvert lønnstrinn eller på personlige lønninger.  Et likt kronetillegg betyr at det gis et like stort tillegg på alle lønninger, noe som gir synkende prosenttillegg jo høyere lønn man har.  Et kronetillegg kan også varieres fra lønnstrinn til lønnstrinn dersom det blir enighet om dette i forhandlingene.  

PROSENTTILLEGG = Et prosenttillegg er et lønnstillegg uttrykt i prosent.  Prosenttillegget kan være likt for alle, eller variere for hvert lønnstrinn.  Ved likt prosenttillegg vil de med høyest lønn få mest penger i lønningsposen.