Avdelingskontaktene og styre i PersonalKlubb 1 har vært på kurs.

Kurset ble holdt på Kielfergen 06.-08. oktober 2008. Temaene var LO favørproduktene,verving, bedriftsavtalen, lønnsforhandlinger og orientering om vårt sommerhus i Danmark og leiligheten på Gran Canaria.

Tom Windvik holdt en meget god innledning om våre LO favør produkter og om viktigheten av at medlemmene bruker disse fordelene. Videre tok han for seg viktigheten av å være organisert og kunne påvirke vår arbeidshverdag. Deltakerne ble inndelt i grupper og det ble jobbet med disse temaene.

Personalklubb 1 er en pådriver for å gi den enkelte en bedre arbeidshverdag, framforhandle lønn – sosiale goder -ferie – fritid.

Verving er viktig for oss – sammen kan vi påvirke vår arbeidshverdag.

Sommerhuset i Danmark og leiligheten på Gran Canaria er populære og de leies ut hele tiden. Spørsmålet er om vi skal forlenge disse kontraktene eller om vi skal se på andre alternativer.