Nedenfor kommer litt informasjon om kurs for medlemmer av HK Finans i 2013.

Trinn I

HKs organisasjon, lover i arbeidslivet, avtaleverket, herunder hovedavtale, overenskomst og særavtale.  Arbeidstvistloven i forbindelse med opprettelse/revisjon av tariffavtale.  Tillitsvalgtrollen – holdninger.  Forhandlingsmøte og protokollskriving.

Tid:  28. – 30. januar 2013
Sted:  Sanner Hotel, Gran på Hadeland
Søknadsfrist:  8. januar 2013

Trinn 2 A

Drøfting av den tillitsvalgtes forståelse av sin rolle, herunder saksbehandling, kunnskap om hvordan lover og avtaler påvirker hverdagen i arbeidslivet, særlig arbeidsmiljøloven, Ferieloven, folketrygdens kapittel åtte og ni, likestilling og diskriminering.  Overenskomst og hovedavtale.

Tid:  4. – 6. mars 2013
Sted:  Clarion Hotel, Gardermoen
Søknadsfrist:  4. februar 2013

Trinn 2 B

Kurset skal gi økt innsikt i – og forståelse for grunnleggende organisasjonskunnskap, og skape trygghet for selvstendig handling.  Det skal være deltakerorientert.  De skal oppmuntres til å innta et eierforhold til kurset ved at de aktivt bruker sine erfaringer fra egen klubb.  Deltakerne skal forstå samspillet i et klubbstyre, møteledelse, taleteknikk og protokollskriving.

Tid:  6. – 8. mai 2013
Sted:  Sanner Hotel, Gran på Hadeland
Søknadsfrist:  6. april 2013

Mer informasjon om kurs og HKs tillitsvalgtskolering Trinn 3, finner du på HKs nettsider, www.handelogkontor.no

Påmelding til HK i Norge, Youngs gate 11, 0181 Oslo, faks 23061206, eller e-post kurs@handelogkontor.no

Har du spørsmål, ta kontakt med Laila Halvorsen, telefon 90125803