Her kommer liste over kurs arrangert av SLA våren 2015. 

Grunnopplæringen i Handel og Kontor består av 3 trinn, som vanligvis omtales som Trinn I, Trinn II og Trinn III.  Etter at disse grunnleggende trinnene er gjennomført, kan man søke om deltakelse på LO-skolen og kompetansegivende kurs innen Arbeidsrett.  Det er anledning for alle tillitsvalgte i LO Finans til å søke på dette opplæringstilbudet. 

 

Trinn 1, grunnleggende tillitsvalgtsarbeid

Trinn 1 omhandler HKs organisasjon, lover i arbeidslivet, avtaleverket, herunder hovedavtale, overenskomst og særavtale.  Arbeidstvistloven i forbindelse med opprettelse/revisjon av tariffavtale. Tillitsvalgtrollen – holdninger.  Forhandlingsmøte og protokollskriving.  Trinn 1 er et 21 timers kurs.

Tid:                        2. – 4. mars 2015
Sted:                     Sanner Hotell, Gran på Hadeland
Søknadsfrist::     2. februar 2015       

 

Trinn 2A, lover og avtaler.

Kurset inneholder drøfting av den tillitsvalgtes forståelse av sin rolle herunder saksbehandling, kunnskap om hvordan lover og avtaler påvirker hverdagen i arbeidslivet, særlig arbeidsmiljøloven, ferieloven, folketrygdlovens kapittel 8 og 9, likestilling og diskriminering.  Overenskomst og hovedavtale.   Trinn 2A er et 21 timers kurs.

Tid:                         27. – 29. april 2015
Sted:                      Sørmarka Konferansehotell
Søknadsfrist:       25. mars 2015

 

Trinn 2B, organisasjonskunnskap

Kurset skal gi økt innsikt i – og forståelse for grunnleggende organisasjonskunnskap, og skape trygghet for selvstendig handling.  Det skal være deltakerorientert.  De skal oppmuntres til å innta et eierforhold til kurset ved at de aktivt bruker sine erfaringer fra egen klubb.  Deltakerne skal forstå samspillet i et klubbstyre, møteledelse, taleteknikk og protokollskriving.   Trinn 2B er et 21 timers kurs.

Tid:                        1. – 3. juni 2015
Sted:                      Sørmarka Konferansehotell
Søknadsfrist:       1. mai 2015 

 

Mer informasjon om kurs og HKs tillitsvalgtskolering trinn 3, forhandlinger, finner du på HKs nettsider, www.handelogkontor.no

Påmelding til HK i Norge, Youngs gate 11, 0181 Oslo – faks 23061206 eller e-post kurs@handelogkontor.no , ellerHKs nettsider, www.handelogkontor.no.   Har duspørsmål, ta kontakt med Laila Halvorsen, telefon 90125803.