Kurset torsdag 23.oktober 2014 i Oslo, Bjørvika er fulltegnet.

Vi legger opp til et nytt kurs våren 2015. Søkere som ikke får delta denne gangen, er notert og vil bli foerspurt til neste kurs. De som ikke kommer med denne gangen får beskjed fra Astrid Waaler.

Dette er populært og nye kurs kommer så lenge interessen er så stor.