Nytt kurs tema pensjon holdes fra fredag 28.februar til lørdag 1.mars 2014 på Gardermoen. Kurset er for alle medlemmer. Kurset er spisset mot Statens pensjonskasse (offentlig sektor) og de regler som gjelder i dag. Kan også søkes av de som har privat pensjonsordning i DNB Liv. Søknadsfrist er 3.februar 2014, men vær rask. Det er begrenset med plasser. LO Finans dekker opphold og reiseutgifter. Påmeldingen sendes til Astrid Waaler.

Kurset er fulltegnet, kretskontoret vurderer et nytt dagskurs i OSLO  for de som er interessert.