Stor interesse for kurset, det er nå fulltegnet. Vi planlegger et nytt tilsvarende kurs på nyåret med hovedvekt på SPK. Ny påmelding kommer i januar måned. Så følg med.