Den nystiftede klubben HK Finans Østfold Akershus ble kuppet av kvinner på stiftelsesmøtet i Fredrikstad.  Det nyvalgte styret består av fire kvinner og en mann.  I tillegg er begge vararepresentantene kvinner.

Som følge av en kommende bankfunksjon mellom Sparebank1 bankene i Østfold, ble HK Finans Halden og HK Finans Rygge-Vaaler nedlagt på ekstraordinære årsmøter i klubbene torsdag 22. september 2011.  Etter nedleggelsen ble alle medlemmene innkalt til stiftelsesmøte for en ny klubb, som i løpet av møtet fikk navnet HK Finans Østfold Akershus.

På forhånd hadde det versert en del rykter om at valget av nytt styre kunne bli en thriller av dimensjoner, men både de ekstraordinære årsmøtene og stiftelsesmøtet ble avholdt uten dramatikk.  Vigdis Nybøle Rekdahl ble enstemmig valgt til leder av den nye klubben for 2 år, mens Tove Wallin-Kjeserud ble valgt til nestleder.  Kvinneandelen i styret ble relativ stor da Cathrine Elvestad ble valgt til sekretær og Wenche Hagen til styremedlem.  Den nye kassereren, Helge Hovland, blir dermed eneste hane i kurven.  Som om ikke dette var nok ble Bente Larsson og Brita Bøhn valgt til varamedlemmer.  Om man i den nye klubben snakker om et organisert kvinnekupp eller ikke, vites imidlertid ikke.

Revisorer i klubben ble Ole Martin Olsen og Tom Willy Prangerød, mens Øyvind Clausen, Dan Michael Gluckstad og Ann Kristin Bugde-Pettersen ble valgt inn i valgkomitèen. 

Stiftelsesmøtet vedtok enstemmig nye vedtekter for HK Finans Østfold Akershus.  Det ble også vedtatt at klubben ikke skal ha lokal kontingent, men at det skal søkes midler til klubben fra den nye lokalbanken Sparebank1 Østfold Akershus.

Det nye styret i HK Finans Østfold Akershus: Fra venstre Helge Hovland, Wenche Hagen, Vigdis Nybøle Rekdahl, Tove Wallin-Kjeserud, Cathrine Elvestad, Brita Bøhn og Bente Larsson.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det avtroppende styret i HK Finans Halden. Fra venstre bak Jørn Tore Nilsen, Brita Bøhn, Wenche Hagen, Vivian Grimsrud og Vigdis Nybøle Rekdahl. Foran Solvår Kjøniksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det avtroppende styret i HK Finans Rygge-Vaaler. Fra venstre: Inger Pettersen, Ove Stavrum, Øyvind Clausen, Jim Gangsøy, Tove Wallin-Kjeserud og Helge Hovland.