Det avtroppende styret i HK Finans Rygge-Vaaler. Fra venstre: Inger Pettersen, Ole Stavrum, Øyvind Clausen, Jim Gangsøy, Tove Wallin-Kjeserud og Helge Hovland.