Rammen er inntil 1,4 % av lønnsgrunnlaget. Eventuelle endringer gjelder fra 1. juli 2010. Det  legges ikke opp til obligatoriske lønnssamtaler. Du har rett til å be om en lønnssamtale eller ta det opp i din årlige medarbeidersamtale.