Det skal være en god dialog med de lokale tillitsvalgte. Koordinering skal skje på nivå 3. Spesielt fokus på de som har stått stille i tre år eller mer. Tilleggene skal primært gis i fastlønn.