Onsdag 17. april 2013 arrangerte LO Finans et felles pensjonskurs åpent for tillitsvalgte både fra HK og Postkom. 

Kursvertene Geir Gustavsen og Åse Blomkvist geleidet deltakerne gjennom temaet «Tjenestepensjon i endring – Hva skjer ?»

LO har allerede utpekt 2014 til året da kampen om pensjonene skal stå, og målet er å få pensjon inn i tariffavtalene.  Som forberedelse til dette ønsker LO Finans at de tillitsvalgte skal være best mulig rustet, og inviterte derfor sine tillitsvalgte til pensjonskurs på selveste Royal Christiania Hotell.  Deltakerne fikk en grundig gjennomgang av forskjellige pensjonssystemer og en klar beskjed om at en reformert folketrygd bidrar til reduksjon i samlet pensjon i forhold til dagens ordninger.  Det kan selvfølgelig komme endringer som følge av at høringsuttalelsene som bl.a LO har kommet med, men store deler av fremtidens ordninger er nok allerede så godt som spikret.  LO Finans vil tilby ytterligere skoleringer i pensjoner for sine tillitsvalgte i tiden fremover.   

Pensjonskurset i LO Finans

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åse Blomkvist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geir Gustavsen